Biuletyn nr 5

red. Marian Steffek, Czeski Cieszyn 2005, 110 s.

Wstęp s. 4

Działalność Ośrodka Dokumentacyjnego
Józef SzymeczekLata 1999-2002 s. 5-9
Marian Steffek: Lata 2003-2004 s. 10-12

Wystawy
Władysław Gałuszka, Józef Szymeczek: Stonawa pamięta s. 13-18
Stanisław Zahradnik, Józef Szymeczek: Zaolziański ruch sportowy s. 19-26
Stanisław Zahradnik, Marian Steffek: Wystawa świadectw szkolnych s. 27-28
Stanisław Zahradnik, Marian Steffek: Piotr Feliks (1883-1941) s. 29-31
Marian Steffek: Kalendarze w zbiorach Ośrodka Dokumentacyjnego s. 32-35
Marian Steffek: Podręczniki szkolne wydane przed 1945 r. w zbiorach OD s. 36-39
Marian Steffek: Życie i działalność Ernesta Farnika s. 40-43
Marian Steffek: Najciekawsze eksponaty ze zbiorów Ośrodka s. 44-45
Marian Steffek: Zbiory i ich wykorzystanie s. 46-59

Prasa polska
Stanisław Zahradnik: Polskie pisma młodzieżowe na Zaolziu s.60-70

Badania naukowe
Kazimierz Jaworski: Nasi na froncie włoskim podczas I wojny światowej s. 71-86
Jan Kubiczek: Fortyfikacje w Cieszyńskiem s. 87-92
Bohdan Małysz: Liczebność ludności polskiej na Zaolziu
w 2. połowie XX wieku na tle innych narodowości s. 93-110

 
 

Wspierają nas:

 
Ochrana osobních údajů
Created by toras.cz
Kongres Polaków w Republice Czeskiej, Hrabinská 458/33, 737 01 Czeski Cieszyn